Dodatkowe ubezpieczenie

lp

BEZPIECZEŃSTWA

GWARANTOWANEGO

!

5

LAT

Zapewnij sobie nawet 5 LAT GWARANTOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA!

Dodatkowa ochrona GWARANTOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA.

To ubezpieczenie, dzięki któremu kupiony sprzęt jest chroniony nawet po wygaśnięciu

gwarancji producenta.

ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ? Sprawdź przybliżone koszty napraw po upływie gwarancji Producenta lub w przypadku uszkodzeń mechanicznych

Co zyskujesz?

Dostępne warianty dodatkowej ochrony GWARANTOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA Szczegółowe warunki przedłużonej gwarancji znajdziesz tutaj.

> Ochrona telefonu lub tabletu przed uszkodzeniem/zniszczeniem w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia > Ochrona w przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku > Ochrona rozpoczyna się od dnia zakupu sprzętu > Czas ochrony wynosi 1 rok

DODATKOWY OKRES OCHRONNY SPRZĘTU

Po wygaśnięciu promocji producenta

otrzymasz dodatkowy okres ochronny.

DODATKOWO

DLA TELEFONÓW

I TABLETÓW

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

PEŁNA OCHRONA

W pakiecie rozszerzonym także w przypadku nie-szczęśliwego wypadku usuniemy awarię lub wymieni-my sprzęt na nowy, jeżeli naprawa jest niemożliwa.

OTRZYMASZ

NOWY SPRZĘT

W pakiecie rozszerzonym otrzymasz nowy sprzęt

w przypadku jego utraty w wyniku włamania lub rabunku.

ZYSKUJESZ

Standardowa

gwarancja producenta

Standardowa gwarancja producenta

Ochrona podstawowa

PG

Podstawowa ochrona

Ochrona pełna

GN

Pełna ochrona

Ochrona po gwarancji producenta w razie awarii (uszkodzenie sprzętu z przyczyn zewnętrznych lub wad materiałowych).

Wymiana sprzętu na nowy jeżeli koszty naprawy przekroczą

lub równe wartości nowego towaru.

Szybkie zgłoszenie awarii - wystarczy jeden telefon.

Szybki i profesjonalny serwis.

Ochrona w razie przepięcia prądu lub nieszczęśliwego wypadku

(np. zapiaszczenie kamery).

Gwarantuje wypłatę odszkodowania w wysokości kosztu wymiany sprzętu na nowy - w przypadku utraty sprzętów w skutek kradzieży

z włamaniem lub rabunku

Gwarantuje wypłatę odszkodowania w wysokości kosztu wymiany sprzętu na nowy - w przypadku szkody całkowitej powstałej w związ-ku z wystąpieniem przypadkowego uszkodzenia sprzętu.

Gwarantuje zwrot odszkodowania odpowiadającego kosztom zakupu rozmrożonej żywności w sytuacji gdy rozmrożenie nastąpiło na skutek awarii lub przypadkowego rozmrożenia lodówki, lodówko-zamrażarki, zamrażarki.

Nowy sprzęt w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Obsługa door-to-door.

5

> Napędoptyczny (DVD, Blu-Ray) 150 - 600

Wymiana płyty głównej ok. 900

Wymiana ekranu LCD ok. 800

Wymiana klawiatury ok. 380

> Wymiana matrycy LEDLCD 900 1400

Wymiana płyty głównej (Smart TV) 600 1000

Upadek lub przepięcie prądu

Konieczna Wymiana Sprzętu!

> Naprawa termostatu

+ dojazd serwisanta ok. 350

Naprawa programatora

+ dojazd serwisanta

+ koszty programatora ok. 650

> Moduł sterowania systemem No Frost ok. 700

+ dojazd serwisanta

Wymiana termostatu ok. 250

+ dojazd serwisanta

Moduł sterowania z wyświetlaczem ok. 600

+ dojazd serwisanta

> Wymiana wyświetlacza/panelu dotykowego ok. 450

Wymiana gniazda zasilania ok. 250

pixel

INFORMACJA DLA UBEZPIECZAJĄCYCH O PRZETWARZANIU PRZEZ SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ICH DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (dalej również: „Administrator danych”).
Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.  Numer telefonu: (58) 555 55 55 lub 801 107 107


2. Inspektor ochrony danych:
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możne się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Adres email: iod@ergohestia.pl
Formularz kontaktowy: znajduje się w sekcji OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH na stronie www.ergohestia.pl.


3. Cele przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: ocena ryzyka ubezpieczeniowego w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, wykonanie umowy ubezpieczenia, dochodzenie roszczeń, reasekuracja ryzyk, przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym, rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji i odwołań, prawnie uzasadnione interesy administratora danych.


4. Podstawy prawne przetwarzania danych:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia; prawnie uzasadnione interesy administratora danych (m.in. możliwość ewentualnego dochodzenia roszczeń, przeciwdziałanie i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń, zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawarciem umowy ubezpieczenia); wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych (np. przetwarzanie na podstawie przepisów o rachunkowości).


5. Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ubezpieczyciela (m.in. Centrum Autoryzacji Szkód, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, świadczenia usług archiwizacyjnych, przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne, agentom ubezpieczeniowym, zakładom reasekuracji), innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.


6. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody jeżeli zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora danych, prawo do przenoszenia danych osobowych (tj. do otrzymania od administratora danych Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania do innego administratora), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.Prawnie uzasadnionymi interesami administratora są: możliwość ewentualnego dochodzenia roszczeń, przeciwdziałanie i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń.

8. Okres przez jaki dane osobowe będą przechowywane:
W przypadku gdy doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) dotyczących umowy ubezpieczenia.


9. Informacja o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia jest konieczne do zawarcia umowy ubezpieczenia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

Aby uczynić korzystanie z serwisu bardziej komfortowym dla naszych użytkowników, staramy się dopasowywać dostępne w serwisie treści do potrzeb lub zainteresowań jego użytkowników. Umożliwiają nam to informacje, w tym Twoje dane osobowe, przechowywane w plikach cookies zapisanych w Twojej przeglądarce, które przetwarzamy w charakterze administratora danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Kontynuując korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę dla Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Sp. J. na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. W każdym czasie możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Tajmax Sp. J. Twoich danych osobowych dostępnych jest w naszej Polityce prywatności.
Zamknij